Strona główna -> Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych” w ZSKŚiA
  • Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych” w ZSKŚiA
  • W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 – 1963 prowadzili walkę przeciw sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ogółem liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Do najbardziej znanych dowódców podziemia stawiających zaciekły opór władzom komunistycznym należeli, min.: mjr Zygmunt Szendzielarz - ps. „Łupaszka”, kpt Kazimierz Kamieński - ps. „Huzar”, rotmistrz Witold Pilecki - ps. „Witold”, czy gen. August Emil Fieldorf - ps. „Nil”. Nasza szkoła, już po raz piaty, uczciła rocznicę Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. 27 lutego 2015 r. uczniowie wysłuchali prelekcji o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych oraz obejrzeli prezentację poświęconą polskiemu powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Z ogromnym zainteresowaniem przyjęty został pokaz filmów: Żołnierze Wyklęci” , „Pomorski rajd majora „Łupaszki”, „Huzar” oraz „ Kwatera Ł”. Rocznicę „Żołnierzy Niezłomnych” upamiętniła również gazetka w holu szkoły.
  • Organizator obchodów
    mgr Andrzej Arian

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.