Strona główna -> WARSZTATY EKOLOGICZNE UCZNIÓW ZSKŚIA
 • WARSZTATY EKOLOGICZNE UCZNIÓW ZSKŚIA
 • W dniach 25.05-27.05 klasa 2 Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji  pod nadzorem wychowawczyni Małgorzaty Krywko oraz dwóch nauczycielek przedmiotów zawodowych p. Magdaleny Kameckiej (przedmioty architektury krajobrazu)i p. Haliny Czarnieckiej

  (przedmioty inżynierii środowiska i melioracji) udała się na warsztaty ekologiczne.

  W poniedziałek rano zebraliśmy się pod szkołą i wyruszyliśmy do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam pracownik MPK  przeprowadził nas ścieżką dydaktyczną leżącą w obszarze Rezerwatu Krutynia opowiadając  najważniejsze informacje na temat rezerwatu dotyczące m. in. biegu rzeki, roślinności i zwierząt. Podczas spaceru podziwialiśmy piękno przyrody i zazdrościliśmy kajakarzom płynącym po Krutyni. Kończącą atrakcją spacer było zwiedzanie Mazurskiego Muzeum Przyrody gdzie mogliśmy obejrzeć eksponaty  zwierząt zamieszkujących  Mazury. Kolekcja którą obejrzeliśmy składała się z ptaków: bielików, bocianów, łabędzi, sów, kruków, gawronów, kawek, orzechówek dzięciołów i innych mniejszych skrzydlaków oraz zwierząt związanych z wodami np. bobrów, wydr i ryjówek.  

  Około godziny 13.00 autobus zabrał nas do młyna wodnego na Krutyni w Zielonym Lasku z końca XIX wieku( obecnie elektrownia), gdzie p. Halina Czarniecka opowiedziała nam o jego konstrukcji.

   Następnie udaliśmy się do niedaleko położonej wsi ZGON,  skąd wyruszyliśmy  na  szlak rezerwatu KRÓLEWSKA SOSNA.  Po drodze – pod czujnym okiem p. Magdy Kameckiej -  rozpoznawaliśmy występujące tam gatunki roślin. Mieliśmy również okazję zobaczyć najstarszy żyjący Dąb nad Mukrem im. Karola Mońka. Atrakcją turystyczną jest obumarła w wieku 300 lat pomnikowa „ Królewska Sosna”-360 cm obwodu. Wędrowaliśmy ścieżką wzdłuż trzech chronionych rezerwatem jeziorek dystroficznych ( o kwaśnej brunatnej wodzie) z reliktowymi torfowiskami wysokimi- kwitło tam bagno zwyczajne i wełnianka. Jeziora zarastają grubym mchem torfowcem od obrzeży ku centrum. Czasem fragmenty mszystego kożucha z roślinnością i drzewkami ulegają oderwaniu pod wpływem wiatru i przesuwane są po powierzchni jeziora jako pływające wyspy.

  Kolejną stacją była wieś Wojnowo gdzie znajduje się  nieczynny żeński klasztor Staroobrzędowców oraz ich cmentarz. Niestety nie mogliśmy podziwiać klasztoru, ponieważ był w remoncie. Właścicielka klasztoru opowiedziała nam jedynie jego historię . Zwiedziliśmy wieś Wojnowo, w której znajdują się budynki zamieszkiwane niegdyś przez  Staroobrzędowców, molenna (dom modlitwy Staroobrzędowców) oraz budynek cerkwi prawosławnej.

  Następnym przystankiem naszej wyprawy była śluza Guzianka w miejscowości Ruciane Nida. Śluza Guzianka jest ważnym punktem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wybudowany w 1879 roku obiekt pozwala pokonać 2-metrową różnicę poziomów między jeziorem Bełdany, a Guzianką Małą i Wielką oraz położonym dalej na południe – Jeziorem Nidzkim. Z przeprawy korzystają zarówno duże statki pasażerskie, jak i zwykłe jachty turystyczne. Śluzowanie jest możliwe również dla łodzi wiosłowych i kajaków. Dzięki uprzejmości pracowników obsługujących śluzę mogliśmy zobaczyć jak wyrównują się poziomy wody. Pani Halina bardzo dokładnie omówiła budowę śluzy i przedstawiła zasady jej działania.

  Ostatnim etapem wycieczki był rezerwat ornitologiczny nad jeziorem Łuknajno- największe skupisko łabędzia niemego w Polsce. Z wieży widokowej podziwialiśmy krążące nad jeziorem ptaki. Jezioro Łuknajno uznane zostało przez UNESCO za rezerwat biosfery i wpisane na listę międzynarodowych rezerwatów konwencji RAMSAR

  Po bardzo wyczerpującym a zarazem pełnym wrażeń dniu dotarliśmy na miejsce noclegu- ośrodka wypoczynkowego ZOFIÓWKA w Rynie.

   Drugiego dnia od samego rana braliśmy udział w zajęciach terenowych. Podzieleni zostaliśmy na 4/5 osobowe grupy. Określaliśmy czystość  wody Jeziora Ryńskiego na podstawie żyjących tam organizmów i roślin wskaźnikowych. Rozpoznawaliśmy gatunki roślin, drzew, zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla różnych typów gleb, ocenialiśmy stan powietrza na podstawie skali porostowej. Otrzymaliśmy karty pracy, które uzupełnione oddaliśmy opiekunom.  Każdy został oceniony za swoją pracę. Na koniec dnia, niedługo po obiadokolacji odbyło się ognisko integracyjne, przy którym piekliśmy przyrządzone przez siebie kiełbaski oraz miło spędziliśmy czas.

  Ostatni dzień  warsztatów należał do tych najciekawszych. Każdy miał okazję określić czystość wody Jeziora Ryńskiego oraz wody gruntowej wyciekającej z nadbrzeżnej skarpy na podstawie przeprowadzonych badań  właściwości fizycznych i podstawowej analizy chemicznej. Reszta dnia należała do wypoczynku i delektowania się pięknymi widokami. Niedługo po godzinie 13.00 wszyscy zwarci i gotowi wyruszyliśmy w drogę powrotną do Giżycka, by tam wypocząć, i następnego dnia z uśmiechem zawitać w szkolne progi.

  Magdalena Wąsowska

   

   

   


Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.p>