Strona główna -> "Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość" - wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych – kolejna edycja - projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-38221
  • "Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość" - wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych – kolejna edycja - projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-38221
  • Kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w wymianie doświadczeń między szkołami rolniczymi dotyczącymi energii odnawialnej. W październiku 2014 r. dwie nauczycielki Marta Fedusio i Agnieszka Zabielska przez dwa tygodnie pobytu w Niemczech w Ośrodku szkoleniowym DEULA w Nienburgu poszerzały swoją wiedzę z zakresu produkcji energii z biogazu, biopaliw, biomasy, promieniowania słonecznego i wiatru.
    Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki zamierzają przełożyć na jeszcze bardziej profesjonalne kształcenie młodzieży.
  • Agnieszka Zabielska
  • Marta Fedusio

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.p>