Strona główna

 • Badanie losów absolwentów - ankieta
 • Drodzy absolwenci ZSKŚiA prosimy o wypełnienie ankiety, klikając poniższy link

  ankieta

  Dziękujemy

  Zespół ZSKŚiA

 • Uwaga uczniowie klas I!
 • Obowiązkowe badania lekarskie odbędą się w poniedziałek (6.07.2015r.) o godz. 12.00. Osobom, które nie mogą stawić się w pierwszym terminie przewidziany jest drugi termin badań w czwartek (9.07.2015r.) o godz. 8.00.

 • Finał Ogólnopolski Kamienie Pamięci - Z modlitwą Ojczyźnie Ks. Edmund Friszke - niezłomny obrońca wiary
 • Dnia 28 maja 2015r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbył się finał VI edycji projektu edukacyjnego IPN Kamienie Pamięci -Z modlitwą Ojczyźnie, w którym udział wzięła Magda Komosa- uczennica III klasy TIŚiM Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu wraz z koordynatorem projektu mgr. Andrzejem Arianem. Magda Komosa wystąpiła z prezentacją „Ksiądz Edmund Friszke – niezłomny obrońca wiary”, w której zaprezentowała postać ks. Edmunda Friszke- obrońcy polskości na Warmii i Mazurach.

 • WARSZTATY EKOLOGICZNE UCZNIÓW ZSKŚIA
 • W dniach 25.05-27.05 klasa 2 Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji pod nadzorem wychowawczyni Małgorzaty Krywko oraz dwóch nauczycielek przedmiotów zawodowych p. Magdaleny Kameckiej (przedmioty architektury krajobrazu)i p. Haliny Czarnieckiej ( przedmioty inżynierii środowiska i melioracji) udała się na warsztaty ekologiczne. W poniedziałek rano zebraliśmy się pod szkołą i wyruszyliśmy do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam pracownik MPK przeprowadził nas ścieżką dydaktyczną leżącą w obszarze Rezerwatu Krutynia opowiadając najważniejsze informacje na temat rezerwatu dotyczące m. in. biegu rzeki, roślinności i zwierząt. Podczas spaceru podziwialiśmy piękno przyrody i zazdrościliśmy kajakarzom płynącym po Krutyni.

  czytaj więcej...

 • "ZSKŚiA otwarta dla gimnazjalistów”
 • We wtorek 28.04.2015r. nasza szkoła bardzo szeroko otworzyła swoje drzwi dla wszystkich gimazjalistów z miasta i okolic. Już od progu uczniowie kl. III gimnazjów zostali bardzo ciepło przywitani przez naszą młodzież, która bardzo profesjonalnie, a zarazem przyjaźnie, zajęła się swoimi młodszymi kolegami. Gimnazjaliści spotkali się z wicedyrektorem p. Robertem Płatoszem, który przedstawił im zasady rekrutacji oraz kierunki kształcenia w szkole. Następnie młodzież odbyła wycieczkę po szkole. W trakcie tego spaceru, odwiedzili pracownie szkolne, w których zapoznali się z wieloma nauczycielami i poznali ich sposób pracy.

  czytaj więcej...

 • „Ksiądz Edmund Friszke - niezłomny obrońca wiary”
 • 23 kwietnia 2015 r. w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu postaci śp. księdza seniora Edmunda Friszke (1902 – 1958) pastora kościoła ewangelicko-augsburskiego w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Kamienie Pamięci- Z modlitwą Ojczyźnie". W uroczystościach udział wzięli między innymi: Wicestarosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski , starszy inspektor IPN-KŚZpNP w Olsztynie Dominik Krysiak, Ks. Biskup Rudolf Bażanowski (Parafia Ewangelicko- Augsburska w Olsztynie), ks. kan. dr Jerzy Fidura (proboszcz Parafiii św. Królewicza w Giżycku), ks. mitrat Jerzy Senejko...

  czytaj więcej...

 • Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
 • Dnia 17.04.2015r. około godziny 3:00 grupa 32 uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu pod opieką trójki nauczycieli wyjechała na trzydniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Podróż na miejsce trwała około ośmiu godzin i zakończyła się w miejscowości Chęciny. Tam właśnie znajdował się pierwszy punkt programu. Przewodnik opowiedział o historii warownego zamku, oprowadził po murach, przekazał dzieje jego mieszkańców. Ze wzgórza zamkowego oraz jednej z wież roztaczał się wspaniały widok na pobliskie wzgórza, pola i miejscowości...

  czytaj więcej...

 • Inżynierowie Budownictwa cenią młodzież
 • W dniu 10.04.2015r. odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa . W czasie uroczystości poruszone były dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur, a także wręczono nagrody uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych. Wręczenia nagród dokonali Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Andrzej Roch Dobrucki i Zastępca Prezydenta Olsztyna – Pani Halina Zaborowska – Boruch. Uczniowie nagrodzeni z okręgu giżyckiego to: Katarzyna Sawczuk uczennica klasy IV i Kamil Brzeziński uczeń klasy III Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

  czytaj więcej...

 • Światowy Dzień Zdrowia
 • Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. W związku wiosenną przerwą świąteczną, w naszej szkole uroczyste obchody z okazji tego święta odbyły się 9 kwietnia. W tym dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Mój sposób na zdrowie” Zadaniem uczniów, którzy brali w nim udział, było przygotowanie prezentacji w formie papierowej dotyczącej własnego sposobu na zdrowie. Mogła ona dotyczyć pasji, alternatywnych form spędzania wolnego, stosowania zasad zdrowego żywienia oraz wszystkich innych sposobów, dzięki którym dane osoby czują się lepsze, zdrowsze i mądrzejsze.

  czytaj więcej...

 • Antymina w ZSKŚiA
 • W ramach działalności profilaktyczno - wychowawczej młodzież ZSKŚiA uczestniczyła w artystycznym programie profilaktyki uzależnień „Antymina – Nie daj się wysterować na minę” prowadzonym przez muzyków: Mirka Kolczyka „Kolah” i Piotra Plichtę „Poison”. Spotkanie młodzieży z artystami odbyło się 27.03.2015 w szkolnej sali gimnastycznej. Oparte było na rozmowach z uczniami przeplatanych muzyką rap...

  czytaj więcej...

 • V OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
 • W dniach 26-27 marca 2015 roku odbył się już V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku. Tematem olimpiady był „Ogród z recyklingu”. Udział w konkursie wzięły uczennice klasy IV Technikum Architektury krajobrazu: Anna Wolańska, Angelika Jurkiewicz i Justyna Plaga pod opieką nauczyciela Magdaleny Kameckiej.

  czytaj więcej...

 • FINAŁ "PROFILAKTYCZNEJ SIŁOWNI" W PRZEDDZIEŃ DNIA WIOSNY
 • Chcąc wyjść naprzeciw tym wszystkim potrzebom, p. Marzena Trusewicz-Żakiewicz, p. Edyta Trościanko i p. Patrycja Młyniec przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu p. Sylwestra Choińskiego i p. Dariusza Pachuckiego, postanowiły ten dzień zorganizować inaczej. Korzystając z pozytywnych doświadczeń z ubiegłych lat, również w tym roku odbył się finał szkolnej akcji. Tym razem był to finał szkolnej akcji profilaktycznej ,,Profilaktyczna siłownia”, której celem było kształtowanie wzorców zachowań i zasad współżycia między ludźmi, promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz doskonalenie uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień.

  czytaj więcej...

 • DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 • W dniu 19.03.2015 roku w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z inicjatywy nauczycielek języka niemieckiego p. Patrycji Młyniec, p. Barbary Zawiślak odbył się Dzień Języka Niemieckiego. Uczestniczyli w nim uczniowie ZSKŚiA oraz uczniowie I LO. Pan Dyrektor Jarosław Kulhawik wraz z wice Dyrektorami p. Dariuszem Radziulewiczem i p. Robertem Płatoszem uroczyście otworzyli Dzień Języka Niemieckiego. Zaproszone było również grono pedagogiczne.

  czytaj więcej...

 • Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów „Nie daj się wkręcić”
 • 16 marca 2015 r. odbył się drugi etap powiatowego konkursu „Nie daj się wkręcić” zorganizowanego w ramach programu „Profilaktyczna siłowania” przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku oraz Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację konkursu były: Marzena Trusewicz-Żakiewicz i Edyta Trościanko. Celem konkursu było rozwijanie twórczych umiejętności uczniów szkół gimnazialnych oraz zwiększanie obszaru świadomości młodzieży o zagrożeniach uzależnieniami.

  czytaj więcej...

 • Olimpiada Wiedzy Budowlanej
 • Po przeprowadzeniu etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Budowlanej, do zawodów okręgowych zakwalifikowały się trzy osoby z naszej szkoły:
  Katarzyna Sawczuk – klasa IV TB
  Magdalena Więcek – klasa III TB
  Kamil Brzeziński – klasa III TB

  7 marca 2015r. wraz z opiekunem Martą Fedusio, młodzież uczestniczyła w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej w Gdańsku.
  Z niecierpliwością czekamy na wyniki !!!

 • Mamy już pierwsze indeksy!!!
 • Wiosna już puka do drzwi, technikum architektury krajobrazu budzi się ze snu zimowego. Zaczynamy już pierwsze prace w szkolnym ogrodzie i obstawiamy najlepszymi konkursy i olimpiady.
 • W okresie zimowym w szkole odbyły się eliminacje do konkursów gdzie, miedzy innymi wspaniałymi rzeczowymi nagrodami, wygrać można INDEKS na uczelnię.
 • W wyścigu po INDEKS biorą udział...
 • czytaj więcej...

 • Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 2015
 • 3 marca 2015r. odbył się I etap ,, Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 2015” organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży znajomości zagrożeń oraz szerzenie idei bezpieczeństwa pracy , a także promocja najlepszych uczniów i szkoły w środowisku. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z Technikum Agrobiznesu i Technikum Rolniczego. I miejsce zajął uczeń kl. II TA – Michał Wawryszko, który w nagrodę otrzymał tablet ufundowany przez KRUS). Michał będzie reprezentował naszą szkołę w konkursie na szczeblu centralnym. Etap ten odbędzie się w maju, w SGGW (Warszawa) na Wydziale Inżynierii Produkcji. Trzymamy kciuki, gdyż stawka jest bardzo wysoka. Mianowicie można zdobyć indeks SGGW. Powodzenia!!!
 • Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych” w ZSKŚiA
 • W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 – 1963 prowadzili walkę przeciw sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ogółem liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Do najbardziej znanych dowódców podziemia stawiających zaciekły opór władzom komunistycznym należeli, min.: mjr Zygmunt Szendzielarz - ps. „Łupaszka”, kpt Kazimierz Kamieński - ps. „Huzar”, rotmistrz Witold Pilecki - ps. „Witold”, czy gen. August Emil Fieldorf - ps. „Nil”. Nasza szkoła, już po raz piaty, uczciła rocznicę Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”.
 • czytaj więcej...

 • Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”
 • 27 lutego 2015 roku przyszły do nas bardzo dobre wieści. W tym dniu, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, ogłoszono wyniki konkursu „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”. Eliminacje konkursowe polegały samodzielnym przygotowaniu cyklu od 4 do 6 fotografii tworzących autorską opowieść będącą artystyczną interpretacją otaczającej nas przestrzeni ...
 • czytaj więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.