Strona główna -> Wymiana młodzieży w celu realizacji 2-tygodniowej praktyki zawodowej
 • LITWA

  Współpraca ze szkołą litewską

  „Aukstadvario żemes ukio mokykla” Technikum g. 1, Aukstadvaris, Traku rajona

  Wymiana młodzieży w celu realizacji 2-tygodniowej praktyki zawodowej.

                 

                  Od roku szkolnego 2007/2008 prowadzona jest wymiana młodzieży w celu realizacji 2 – tygodniowej praktyki w zawodzie technik agrobiznesu. W ramach wymiany, co roku, na stronę litewską wyjeżdża 4 - 6 – osobowa grupa młodzieży do gospodarstw agroturystycznych rejonu Trok, a do nas przyjeżdża również 4 - 6 – osobowa grupa młodzieży litewskiej, która realizuje praktykę w gospodarstwach agroturystycznych powiatu giżyckiego.

                  Wymiana realizowana jest w ramach zawartej deklaracji współpracy między Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektora Jarosława Kulhawika i Szkołą Rolniczą w Aukstadvaris reprezentowaną przez Dyrektora Jonasa Kazlauskasa. Strony oświadczyły, że mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju współpracy między szkołami, dotyczącej praktycznej nauki zawodu oraz wspólnych korzyści z międzynarodowej wymiany uczniów, deklarują gotowość wzajemnego współdziałania w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

                  Zakres współpracy będzie dotyczył uzgodnionych programów realizowanych przez obie szkoły w konkretnych działaniach oraz prowadzonej działalności edukacyjnej. Strony zaproponowały, aby wzajemna współpraca została zainicjowana w dziedzinie wymiany młodzieży w celu odbycia praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych.

                  Między szkołami a właścicielami podmiotów gospodarczych zawierana jest umowa, według której młodzież wyjeżdża oraz realizuje praktykę zawodową zgodną z programem nauczania i przepisami BHP.

  W tym roku szkolnym 2011/2012 było 4 uczniów naszej szkoły. Jak tam było pokazuje przygotowana przez uczniów prezentacja.

     

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.