Strona główna -> Leonardo da Vinci - wymiana doświadczeń
  • "Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość" - wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych
  • Program Leonardo da Vinci „uczenie się przez całe życie”.
  • W październiku 2012 roku dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu: Tomasz Rzeczycki i Sławomir Łapkiewicz wzięli udział w wymianie doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych dotyczącej energetyki odnawialnej.
  • Organizatorem wymiany było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, z którym szkoła współpracuje już od kilku lat. Miejscem realizacji projektu była szkoła DEULA w Nienburgu w Niemczech, która ściśle współpracuje z producentami energii ze źródeł odnawialnych i dysponuje specjalnie powołanym działem szkoleń w tym zakresie.
  • Nauczyciele mieli okazję poznać, tak w zakresie teoretycznym jak i praktycznym, możliwości produkcji energii z biogazu, biopaliw, biomasy, promieniowania słonecznego i wiatru.
  • Nauczyciele wysoko oceniają teoretyczną i praktyczną część wymiany.
  • Nabyta wiedza i umiejętności będą bardzo przydatne przy nauczaniu uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.