Strona główna -> Inżynierowie Budownictwa cenią młodzież
 • Inżynierowie Budownictwa cenią młodzież
 • W dniu 10.04.2015r. odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa . W czasie uroczystości poruszone były dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur, a także wręczono nagrody uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych. Wręczenia nagród dokonali Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Andrzej Roch Dobrucki i Zastępca Prezydenta Olsztyna – Pani Halina Zaborowska – Boruch. Uczniowie nagrodzeni z okręgu giżyckiego to: Katarzyna Sawczuk uczennica klasy IV i Kamil Brzeziński uczeń klasy III Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

                  Na spotkaniu były również poruszone tematy dotyczące zmian w przepisach o ubieganie się o uprawnienia budowlane. Zmiany w rozporządzeniu mówią, że o uprawnienia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie na poziomie technik budownictwa. Zmiany te dają możliwość szybszej drogi do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, dlatego warto pomyśleć o przyszłości i wybrać odpowiedni kierunek kształcenia. W powiecie giżyckim tytuł technika budownictwa można uzyskać ucząc się w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
  w Giżycku.  W czasie cyklu nauczania w technikum zdobywa się również trzy samodzielne kwalifikacje: Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, z których każda potwierdzona jest oddzielnym świadectwem, umożliwiając pracę zawodową w sektorze budowlanym.

   

  Nauczyciel budownictwa ZSKŚIA

  Marta Fedusio

   


Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.p>