Internat

Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

ul. Smętka 7 11 - 500 Giżycko

FotkiPodanieOpłata nr kontz życia internatu

Kontakt:

 Tel. 0/87/428-24-84 /przez sekretariat szkoły/

           0/87/ 428-22-66/bezpośredni do internatu/

Faks: 0/87/428-54-84

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE ORAZ DRODZY UCZNIOWIE !

 

O miejsce w internacie mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjów, którzy będą kontynuowali swoją edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, publicznych i  niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową.

ILOŚĆ MIEJSC:       150

POKOJE:                  3 osobowe

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE:    koszt   11,50 zł / 1 dzień

OPŁATA STAŁA:                          40,00 zł / 1 miesiąc

Opłat za zakwaterowanie i wyżywienie dokonywać należy przelewem na konto szkoły, w której uczeń pobiera edukację/ zakładka opłaty-numery kont/ do 28-go dnia poprzedzającego miesiąca.

 Należność  za wrzesień 2017 r. - 198,00 zł wyżywienie +40,00 zł opłata stała - razem 238,00 zł

- Wniosek o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice lub opiekunowie) w sekretariacie szkoły lub internatu / wniosek do pobrania w zakładce podanie.

- Termin składania wniosków:  do 20 sierpnia 2017 r. (w przypadku wolnych miejsc po 20.08 br., wnioski są przyjmowane w terminie późniejszym).

- Gimnazjaliści, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.

- W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycko. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane z uwzględnieniem daty wpływu.

- Wstępna lista przyjętych mieszkańców będzie dostępna po zakończeniu rekrutacji tj. po 22 lipca br.

- Ostateczna lista mieszkańców będzie dostępna w internacie lub sekretariacie szkoły od 22.08.2017 r. (informację można uzyskać też telefonicznie 087 428 2484 lub 087 428 2266).

Uwaga: zarówno uczniowie klas I-szych ZSKŚiA jak i uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i  niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową, pomimo terminowego złożenia wniosku o przyznanie miejsca w internacie do potwierdzenia chęci zamieszkania w naszej placówce do 22.08.2017 r. osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły bądź w inernacie.

   W przypadku braku potwierdzenia w ww. terminie, osoby te mogą zostać wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie.

   03.09.2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne wszystkich rodziców/opiekunów nowych wychowanków z kadrą pedagogiczną z uwagi na konieczność dopełnienia formalności i podpisania niezbędnych dokumentów związanych z pobytem dziecka w naszej placówce.

Kwaterowanie młodzieży do internatu - 03.09.2017 r. od godz. 15.00

 KIEROWNIK INTERNATU I KADRA PEDAGOGICZNA SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW DO ODWIEDZIN W NASZEJ PLACÓWCE ORAZ SYSTEMATYCZNEGO KONTAKTU W CELU OSIĄGNIĘCIA OPTYMALNYCH EFEKTÓW W WYCHOWANIU I ROZWOJU PAŃSTWA DZIECKA/PODOPIECZNEGO/.


   
 © Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  w Giżycku