Strona główna -> Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość - staż zawodowy dla uczniów
  • Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość - staż zawodowy dla uczniów
  • W terminie 23.09.-05.10.2013r. 35 uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska Agrobiznesu, kształcący się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rolnik, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik budownictwa odbyło staż zawodowy w niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu.
  • W trakcie stażu realizowanie były zagadnienia związane z energetyką odnawialną. Uczniowie zapoznali się z budową i działaniem biogazowni, poznali technologię produkcji oleju rzepakowego na cele energetyczne, mieli okazję wejść do wnętrza siłowni wiatrowej. Poznali również różne systemy ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła energii tj. ogrzewanie geotermalne z pompą ciepła, ogrzewanie zrębkami drewna, peletem. Widzieli praktyczne zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Podczas zajęć wykładowych dużo mówiło się o uwarunkowaniach prawnych funkcjonujących w Niemczech dotyczących gromadzenia energii w sieci i aspektów ekonomicznych gwarantowanych dla producentów „zielonej” energii.
  • W ramach programu kulturalnego uczniowie zwiedzali Hamburg, miasteczko Autostadt w Wolfsburgu czy muzeum klimatu w Bremerhaven.
  • Staż realizowany był w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.
  • Robert Płatosz

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.